Η ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε με αντικείμενο την αντιπροσώπευση εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού υλικού, καθώς επίσης και υλικών ψύξης και θέρμανσης.


Συγκεκριμένα η εταιρία μας ειδικεύεται σε υλικά περιελίξεων ηλεκτροκινητήρων και μετασχηματιστών, σε εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία, σε καλώδια ισχύος διαφόρων χρήσεων, σε κλιματιστικά, σε υλικά τοποθέτησης κλιματιστικών, στον Βελτιωτή καυσίμου BENS και σε άλλα πολλά είδη.


Ως βασικός συνεργάτης των μεγαλυτέρων οίκων του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού, επικεντρώσαμε τις προσπάθειες μας στην ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών μας με κύριο στόχο τον συνεχή περιορισμό του κοστολογίου.


Έτσι, διεισδύοντας στην καινούρια τεχνολογία, αυξάνουμε συνεχώς την ποικιλία των ειδών μας, με αποτέλεσμα να εκπληρώνουμε τις ανάγκες και των πλέον δύσκολων απαιτήσεων.


Τέλος θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, επιβεβαιώνοντας την κοινή πεποίθηση, ότι η συνεργασία μαζί μας είναι φιλική σχέση!


Καράμπελας Κ. Παράσχος

Διευθυντής εταιρίας

Επωνυμία: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε.
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚH PLUS
Έδρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 226 ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΚ: 54628
Αριθμός ΓΕΜΗ :158784904000
Εταιρικό Κεφάλαιο : ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε. 30.000,00€
Εταίροι:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 98,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010,
ΣΥΝΑΕΔΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΟΥ, 2,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΚΡΗΤΗΣ 8, Τ.Κ54645.

Διαχειριστής:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010.